Sự kiện

[SỰ KIỆN] TÍCH LŨY TIÊU NHẬN ĐỒNG HÀNH THIÊN

Đại Hiệp thân mến!

Tích Lũy Tiêu là một hoạt động diễn ra thường xuyên trong Game. Khi Đại Hiệp sử dụng KNB tích lũy ở một mốc bất kỳ sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên Tiêu Tích Lũy cũng chia ra làm nhiều loại, ở bài viết lần này Bối Nhi sẽ giới thiệu đến Đại Hiệp Event Tiêu Tích Lũy 4 Ngày.

Thời gian:

Event diễn ra trong vòng 4 ngày.

Nội Dung:

Đại Hiệp tiêu KNB trong thời gian 4 ngày sự kiện sẽ được tích lũy. Đạt mốc tích lũy nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng cụ thể như sau:

10

Phần thưởng mốc tiêu 100 KNB

11

Phần thưởng mốc tiêu 600 KNB

12

Phần thưởng mốc tiêu 1000 KNB

13

Phần thưởng mốc tiêu 3000 KNB

14

Phần thưởng mốc tiêu 6000 KNB

15

15

16

Phần thưởng mốc tiêu 30000 KNB

17

Phần thưởng mốc tiêu 70000 KNB

18

Phần thưởng mốc tiêu 100000 KNB

19

Phần thưởng mốc tiêu 300000 KNB