Sự kiện

[SỰ KIỆN] ĐẦU TƯ 1 NHẬN TỚI 10

Đại hiệp thân mến!

Đầu Tư là một hoạt động trong chuỗi 7 ngày mở Server. Tham gia đầu tư Đại Hiệp sẽ nhận được gần như gấp đôi số KNB mà mình đã bỏ ra cùng với những vật phẩm vô cùng giá trị.

Vậy hoạt động đầu tư có những gì? Bối Nhi sẽ giới thiệu cho Đại Hiệp ngay dưới đây:

1. Đầu Tư Thời Trang:

1

Có 2 lựa chọn Đầu Tư Thơi Trang. 

          - Chu kỳ 3 ngày: Đầu tư 980 KNB, sau 3 ngày Đại Hiệp nhận lại 1176 KNB (Lãi 196 KNB)

          - Chu kỳ 7 ngày: Đầu tư 1980 KNB, 7 ngày sau nhận lại 2970 KNB và được thêm bộ thời trang 30 ngày. (Lãi 990 KNB)


2. Đầu Tư Đồng Hành:

Cũng có 2 lựa chọn Đầu Tư Đồng Hành như trên, nhưng với Chu kỳ 7 Ngày, Đại Hiệp sẽ nhận được Đồng Hành Thiên siêu hiếm nhé!

2


3. Đầu Tư Trang Bị:

Thần Binh Vũ Khí là trang bị được nhận ở mục đầu tự này.

3

Hai sự lựa chọn Đầu Tư Trang Bị như sau:

          - Chu kỳ 3 ngày: Đầu tư 980 KNB, sau 3 ngày Đại Hiệp nhận lại 1176 KNB (Lãi 196 KNB)

          - Chu kỳ 7 ngày: Đầu tư 2680 KNB, 7 ngày sau nhận lại 4020 KNB (Lãi 1340 KNB). Đồng thời Đại Hiệp sẽ nhận được một Thần Binh cùng với phái mà mình đang sử dụng

4. Lưu Ý: 

- Đầu tư cả 3 loại sẽ lãi tổng cộng 3908 KNB

- Có thể mua được 3 loại đầu tư luôn một lúc

- Đều mua được 2 chu kỳ đầu tư ở mỗi loại

- Hoạt động sẽ kết thúc sau 7 ngày tính từ ngày đầu tiên mở Server.

- Đại hiệp có thể đầu tư bất cứ lúc nào trong vòng 7 ngày của hoạt động.

- Thơi gian đầu tư sẽ tính từ lúc mua, Phần thưởng sẽ gửi qua Thư trong Game