Đặc sắc

Tế Đàn Luyện Ngục

NỘI DUNG: Là phó bản leo tầng của bang hội, số tầng càng cao, quà càng xịn.

- Thứ 2 hàng tuần reset lại số tầng tế đàn.

YÊU CẦU: cấp 200+ và phải trong bang LV 8+

PHẦN THƯỞNG:

image002

Đá cường hóa trang bị

VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG:

image004

Vào mục phụ bản trên Menu chính


image006

Chọn mục “Tế Đàn Luyện Ngục” để vào hoạt động.

***Lưu Ý: Một số tính năng bên trên sẽ được update ở các phiên bản kế tiếp.


 CHÚC CÁC HUYNH TỶ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CÙNG NGỰ KIẾM MOBILE!!!