Đặc sắc

Lệnh Đãng Khấu

NỘI DUNG (mở lvl 121): diệt quái trong PB để farm EXP, mỗi ngày giới hạn lượt EXP nhận được trong PB.

VỊ TRÍ PHÓ BẢN:


image001

Vào mục hoạt động trên Menu chính


image004

Chọn mục “Hỏa Thành Chiến” để vào PB

HÌNH ẢNH:

image005

Giao diện PB Hỏa Thành Chiến

***Lưu Ý: Một số tính năng bên trên sẽ được update ở các phiên bản kế tiếp.

 CHÚC CÁC HUYNH TỶ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CÙNG NGỰ KIẾM MOBILE!!!