Đặc sắc

[HOT] X2 LUYỆN KIM - NGẠI GÌ KHÔNG THỬ

Luyện kim là một tính năng hàng ngày trong Game. Đại Hiệp sẽ nhận được Bạc, Danh Vọng và Cống Hiến Bang khi tiến hành Luyện Kim. Đặc biệt trong hoạt động X2 lần này, Đại Hiệp sẽ nhận lại được gấp đôi những nguyên liệu cực Hot nêu trên.

Trong giao diện Game, chọn Phúc Lợi để tìm đến hoạt động X2 Luyện Kim

1

Chọn Ta Muốn Luyện Kim để bắt đầu

2

Mỗi ngày sẽ có 1 lượt miễn phí Luyện Kim ở mỗi loại

3

Hiện tại đang là hoạt động X2. Nên sau lần miễn phí, Đại Hiệp hãy sử dụng Kim Phiếu và KNB để Luyện Kim tối đa nhé!

Lưu Ý:

Thời gian diễn ra hoạt động sẽ khác nhau trên từng Server.