Đặc sắc

[HOT] TÍCH LŨY TIÊU - NHẬN THẦN BINH ÁO CHOÀNG

Đại Hiệp thân mến!

Tích Lũy Tiêu là một hoạt động diễn ra thường xuyên trong Game. Bối Nhi xin giới thiệu đến Đại Hiệp Event

Bảng Xếp Hạng Tích Lũy Tiêu

20

- Thời gian: Diễn ra trong vòng 3 ngày (Lưu ý: Không cố định thời gian mở)

- Nội Dung: + Trong thời gian diễn ra Đại Hiệp tiêu đạt 1000 KNB được tham gia xếp hạng

                     + Tiêu đạt 50000 KNB được tham gia đoạt quà Hạng 1

                     + Sau khi Event kết thúc. Quà sẽ được gửi qua thư cho những Đại Hiệp đã đạt được hạng nhất đinh.

                     + Phần thưởng ở khi tham gia là các mảnh tư chất SSR trong Anh Hùng Phổ và một số phần quà khác

Phần Thưởng Hạng 1 sẽ là Thần Binh Áo Choàng phù hợp với phái của Đại Hiệp đang chơi

16

15