Đặc sắc

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

Đại Hiệp Thân Mến!

Để giúp sức cho các Đại Hiệp tham gia vào các Server mới mở, Bối Nhi xin tổng hợp các chuỗi hoạt động trong Game với nhiều ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày đầu tiên mở Server. Thông tin chi tiết như sau:

1. Tích Lũy Đăng Nhập 14 Ngày

1

Trong vòng 14 ngày sau khi mở Server, Đại Hiệp đăng nhập tích lũy đạt số ngày nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

2

Chi tiết các phần thưởng

2. Quà Online Tích Lũy Mỗi Ngày

Trong thời gian 7 ngày đầu mở Server. Mỗi ngày khi online đạt thời gian nhất định, Đại Hiệp sẽ nhận được những phần quà trải nghiệm trong vòng 1 giờ.

3

3. Đầu Tư

Đầu Tư là một hoạt động trong chuỗi 7 ngày mở Server. Tham gia đầu tư Đại Hiệp sẽ nhận được gần như gấp đôi số KNB mà mình đã bỏ ra cùng với những vật phẩm vô cùng giá trị.

  • Đầu Tư Thời Trang:

1

Có 2 lựa chọn Đầu Tư Thơi Trang. 

          - Chu kỳ 3 ngày: Đầu tư 980 KNB, sau 3 ngày Đại Hiệp nhận lại 1176 KNB (Lãi 196 KNB)

          - Chu kỳ 7 ngày: Đầu tư 1980 KNB, 7 ngày sau nhận lại 2970 KNB và được thêm bộ thời trang 30 ngày. (Lãi 990 KNB)

  • Đầu Tư Đồng Hành:

Cũng có 2 lựa chọn Đầu Tư Đồng Hành như trên, nhưng với Chu kỳ 7 Ngày, Đại Hiệp sẽ nhận được Đồng Hành Thiên siêu hiếm nhé!

2


  • Đầu Tư Trang Bị:

Thần Binh Vũ Khí là trang bị được nhận ở mục đầu tự này.

3

Hai sự lựa chọn Đầu Tư Trang Bị như sau:

          - Chu kỳ 3 ngày: Đầu tư 980 KNB, sau 3 ngày Đại Hiệp nhận lại 1176 KNB (Lãi 196 KNB)

          - Chu kỳ 7 ngày: Đầu tư 2680 KNB, 7 ngày sau nhận lại 4020 KNB (Lãi 1340 KNB). Đồng thời Đại Hiệp sẽ nhận được một Thần Binh cùng với phái mà mình đang sử dụng

Lưu Ý: 

- Đầu tư cả 3 loại sẽ lãi tổng cộng 3908 KNB

- Có thể mua được 3 loại đầu tư luôn một lúc

- Đều mua được 2 chu kỳ đầu tư ở mỗi loại

- Hoạt động sẽ kết thúc sau 7 ngày tính từ ngày đầu tiên mở Server.

- Đại hiệp có thể đầu tư bất cứ lúc nào trong vòng 7 ngày của hoạt động.

- Thơi gian đầu tư sẽ tính từ lúc mua, Phần thưởng sẽ gửi qua Thư trong Game

4. Trẩy Hội

Diễn ra trong vòng 7 ngày từ khi mở Server, mỗi ngày Đại Hiệp hoàn thành các nhiệm vụ trong giao diện Event sẽ nhận được phần thưởng giá trị

7

Đặc biệt, khi hoàn thành mốc Nhiệm Vụ nhất định sẽ nhận thêm quà cực Hot

4

5. Nạp Tích Lũy 7 Ngày Đầu

Trong 7 ngày đầu mở Server, Đại Hiệp tiến hành nạp KNB đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần quà của mốc đó

1

2

3


6. Nhóm Mua VIP

Sự kiện  này chỉ diễn 7 ngày đầu khi mở server mới. Trong hoạt động, tất cả những Đại Hiệp đã lên VIP 2 đạt số lượng nhất định sẽ được nhận quà

10

11

7. Đạt Cấp Nhận Thưởng

Trong vòng 7 ngày từ khi mở Server, Đại Hiệp đạt cấp nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng ở cấp độ đó.

12

13

8. Diệt Boss Nhận Thưởng

Trong vòng 7 ngày từ khi mở Server, Đại Hiệp diệt được số Boss nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng.

14

15


9. Đua TOP Server Mới

7 ngày đầu tiên sau khi mở server, mỗi ngày Đại Hiệp sẽ đua 1 TOP khác nhau, phần thưởng sẽ được trao trực tiếp trong Game sau khi kết thúc đua TOP của ngày đó.

Ngày 1: Đua TOP Cấp

Ngày 2: Đua TOP Lực chiến Trang bị

Ngày 3: Đua TOP Lực Chiến Cánh

Ngày 4: Đua TOP Nạp

Ngày 5: Đua TOP Cấp Đá

Ngày 6: Đua TOP Lực chiến Đồng Hành

Ngày 7: Đua TOP Tổng Lực Chiến

16

 

Ngoài các hoạt động Sự Kiện nêu trên, còn có những gói quà ưu đãi khác mà Đại Hiệp không nên bỏ qua.20


22


19


Hy vọng với chuỗi Sự Kiện nêu trên sẽ giúp các Đại Hiệp bôn tẩu giang hồ một cách dễ dàng nhất. Chúc Đại Hiệp có những giây phú vui vẻ cùng Ngự Kiếm Mobile.