Hạng Tên Nhân Vật Lực chiến
Wildcat 542267
Mlem 536052
Cao Ái Nhi 365959
4 Tây Thi 361655
5 Ken 10 Lon 314900
6 Thông 301359
7 NguyễnKaka 291919
8 Hoàng Long 270621
9 Cô Hàng Xóm 261264
10 An Cá Chép 244247

Vũ khí: Hoả Khí (súng)
Sở trường: tầm xa, sát thương

Vũ khí: Phiến (Quạt)
Sở trường: tầm xa, khống chế hấp thụ

Vũ khí: Chuỳ thủ
Sở trường: cận chiến, phòng thủ

Vũ khí: Chuỳ thủ
Sở trường: cận chiến, sát thương

Vũ khí: Đại đao
Sở trường: cận chiến, phòng thủ

Vũ khí: Trường kiếm
Sở trường: tầm xa, khống chế

Vũ khí: Tán (dù)
Sở trường: tầm xa, trị liệu

Vũ khí: Quan đao
Sở trường: cận chiến, sát thương